Mörkrostat bryggkaffe Dela Nero. ”Italienskt kaffe på svenska”.